Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • profesjonalnie: zajęcia prowadzone przez doktor inż. Agnieszkę Kamińską
  • termin: wrzesień - maj

Analizy statystyczne

Kompleksowa pomoc z zakresu analizy danych pozwala rozpoznać i określić potrzeby moich klientów oraz wyjść im naprzeciw.
W związku z badawczym charakterem mojej działalności, bogaty dorobek naukowy oraz publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, włączając czasopisma z renomowanej listy filadelfijskiej, jest gwarantem profesjonalnego wykonania powierzonych analiz. Naukowa i merytoryczna strona oferowanych usług oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych i metod badawczych jest na jak najwyższym poziomie.

Obok usług edukacyjnych, moja firma specjalizuje się w przygotowaniu i opracowaniu raportów zawierających statystyczną analizę danych. Odbiorcami tych usług są głównie firmy, ale również pracownicy nauki, lekarze medycyny, studenci oraz inne osoby zainteresowane opracowaniem zebranych danych. Kompleksowa obsługa, począwszy od momentu przygotowania ankiety, poprzez pomoc w zebraniu danych oraz opracowanie raportu końcowego jest głównym atutem mojej firmy. Dodatkowo, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji w trakcie trwania naszej współpracy.

Każdy przygotowany przeze mnie raport zawiera
   - opis wykorzystanych narzędzi statystycznych,
   - prezentację otrzymanych wyników,
   - interpretację i opis otrzymanych wyników.

Współpraca z Państwem rozpoczyna się od wstępnych konsultacji, na których ustalamy zakres analizy oraz wyceniamy koszt przygotowania projektu. Następnie zostaje przygotowany wstępny raport, który zostaje Państwu przekazany. W razie jakichkolwiek pytań, problemów niejasności jesteśmy do Państwa dyspozycji. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian i poprawek akceptują Państwo projekt wstępny, a my przygotowujemy dla Państwa końcowy raport.