Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • profesjonalnie: zajęcia prowadzone przez doktor inż. Agnieszkę Kamińską
  • termin: wrzesień - maj

Intensywny kurs maturalny - MATEMATYKA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich. Na zajęciach uczeń zapoznaje się z niezbędną wiedzą teoretyczną (definicje, wzory) prezentowaną jako narzędzie do rozwiązywania zadań. System powtórek po każdym dziale oraz zestaw typowych zadań maturalnych gwarantuje dobre utrwalenie i zrozumienie materiału.

Zasada:kursy realizowane są dwuetapowo
  - etap I: realizacja wymagań CKE na bazie zadań maturalnych
  - etap II: zestawy maturalne
Zakres:2 semestry spotkań dwa razy w tygodniu

W pierwszym etapie materiał prezentowany jest tematycznie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi, podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (www.cke.edu.pl). Odpowiednio przygotowany zbiór zadań, oparty na typowych zadaniach maturalnych, pozwala słuchaczom zrozumieć oraz przećwiczyć dany dział matematyki już pod kątem przyszłego egzaminu.
Drugi etap opiera się przede wszystkim na rozwiązywaniu zestawów maturalnych. Uczymy się jak połączyć wcześniej nabytą wiedzę z różnych działów matematyki w rozwiązywaniu wieloetapowych zadań maturalnych. Dodatkowo, wyjaśniane są zagadnienia niezrozumiałe dla słuchaczy, problematyczne zadania i tematy.

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na większości uczelni wyższych. Również studenci kierunków ściśle humanistycznych, tj. administracja, prawo, socjologia, psychologia i inne, mają w planie studiów logikę, statystykę czy matematykę. Nie mówiąc już o przyszłych studentach uczelni technicznej, przyrodniczej czy ekonomicznej, gdzie analiza matematyczna, algebra, statystyka i inne przedmioty są największą przeszkodą w zaliczeniu pierwszego roku studiów. Dlatego dobry wynik matury z matematyki jest tak bardzo istotny.

Intensywny kurs maturalny - FIZYKA

Kurs działa na podobnej zasadzie jak Intensywny Kurs Maturalny z Matematyki.Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu fizyki na poziomie rozszerzonym szkoły średniej i przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu dojrzałości.

W pierwszym etapie zajęć pracujemy już na zadaniach maturalnych, ale podzielonych tematycznie, według poszczególnych działów fizyki (zgodnie z wymogami CKE). Umożliwia to uczniom zapoznanie się z zadaniami maturalnymi,które diametralnie różnią się od zadań przerabianych na zajęciach matematyki w szkole. System powtórek po każdym dziale gwarantuje dobre utrwalenie i zrozumienie materiału.
Drugi etap to już tylko i wyłącznie zestawy maturalne, które początkowo uczymy się wspólnie rozwiązywać. Z biegeiem czasu uczniowie samodzielnie przygotowują zadania, a na zajęciach zajmujemy się problematycznymi punktami.