Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • tanio: intensywne kursy roczne już od 250 zł / miesiąc
  • termin: kursy rozpoczynają się uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych (min. 4 osoby)

Kursy dla licealistów - MATEMATYKA / FIZYKA / CHEMIA / JĘZYK ANGIELSKI

Kurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do I lub II klasy liceum (lub III klasy technikum)

Niestety, program oraz podręczniki szkolne odbiegają od tego, co wymagane jest na maturze. Stanowi to duże utrunienie dla uczniów, którzy obok zadań rozwiązywanych w szkole, powinni samodzielnie przygotować się do zdawania matury. Na naszych zajęciach przygotowujemy się z bieżących tematów przerabianych w szkole, jednak z uwzględnieniem wymagań egzaminu maturalnego. Taki systematyczny sposób pracy pozwala nie tylko na zrozumienie i przyswojenie sobie zagadnień matematyki, fizyki, chemii czy języka angielskiego, ale również umożliwia bezstresowe przygotowanie uczniów do matury już od pierwszej klasy liceum. Kursy rozpoczynają się w dowolnym terminie, po uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych - minimum 4 osoby. Spotykamy się dwa razy w tygodniu. Zapisz się na kurs maturalny

Intensywny kurs maturalny - MATEMATYKA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających ostatni rok nauki w liceum lub technikum.

Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym szkoły średniej. Rzetelne przygotowanie uczniów klas maturalnych do egzaminu dojrzałości oraz zapoznanie z rodzajem zadań i atmosferą panującą na maturze.

Zasada:kursy realizowane są dwuetapowo
  - Etap I: realizacja wymagań CKE na bazie zadań maturalnych
  - Etap II: zestawy maturalne
Zakres:2 semestry spotkań dwa razy w tygodniu

Na zajęciach uczeń zapoznaje się z niezbędną wiedzą teoretyczną (definicje, wzory) prezentowaną jako narzędzie do rozwiązywania zadań. System powtórek po każdym dziale oraz zestaw typowych zadań maturalnych gwarantuje dobre utrwalenie i zrozumienie materiału.
W pierwszym etapie materiał prezentowany jest tematycznie, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami egzaminacyjnymi, podanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (www.cke.edu.pl). Odpowiednio przygotowany zbiór zadań, oparty na typowych zadaniach maturalnych, pozwala słuchaczom zrozumieć oraz przećwiczyć dany dział matematyki już pod kątem przyszłego egzaminu.
Drugi etap opiera się przede wszystkim na rozwiązywaniu zestawów maturalnych. Uczymy się jak połączyć wcześniej nabytą wiedzę z różnych działów matematyki w rozwiązywaniu wieloetapowych zadań maturalnych. Dodatkowo, wyjaśniane są zagadnienia niezrozumiałe dla słuchaczy, problematyczne zadania i tematy.

Matematyka jest przedmiotem obowiązkowym na większości uczelni wyższych. Również studenci kierunków ściśle humanistycznych, tj. administracja, prawo, socjologia, psychologia i inne, mają w planie studiów logikę, statystykę czy matematykę. Nie mówiąc już o przyszłych studentach uczelni technicznej, przyrodniczej czy ekonomicznej, gdzie analiza matematyczna, algebra, statystyka i inne przedmioty są największą przeszkodą w zaliczeniu pierwszego roku studiów. Dlatego dobry wynik matury z matematyki jest tak bardzo istotny. Zapisz się na kurs maturalny

Intensywny kurs maturalny - FIZYKA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających ostatni rok nauki w liceum lub technikum.

Kurs działa na podobnej zasadzie jak Intensywny Kurs Maturalny z Matematyki.Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu fizyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym szkoły średniej i przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu dojrzałości.

W pierwszym etapie zajęć pracujemy już na zadaniach maturalnych, ale podzielonych tematycznie, według poszczególnych działów fizyki (zgodnie z wymogami CKE). Umożliwia to uczniom zapoznanie się z zadaniami maturalnymi,które diametralnie różnią się od zadań przerabianych na zajęciach matematyki w szkole. System powtórek po każdym dziale gwarantuje dobre utrwalenie i zrozumienie materiału.
Drugi etap to już tylko i wyłącznie zestawy maturalne, które początkowo uczymy się wspólnie rozwiązywać. Z biegeiem czasu uczniowie samodzielnie przygotowują zadania, a na zajęciach zajmujemy się problematycznymi punktami. Zapisz się na kurs maturalny

NOWOŚĆ - Kurs maturalny - MATEMATYKA i FIZYKA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających ostatni rok nauki w liceum lub technikum.

Jest to propozycja dla osób, które w ramach jednego kursu chciałby się przygotować do zdawania matury z matematyki i fizyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Taka opcja pozwoli na oszczędność zarówno czasu jak i pieniędzy. Kurs działa na podobnej zasadzie jak Intensywny Kurs Maturalny z Matematyki czy Fizyki. Na jednym spotkaniu w tygodniu realizujemy zakres materiału z matematyki a na drugim uczymy się fizyki. Zapisz się na kurs maturalny

Intensywny kurs maturalny - CHEMIA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających ostatni rok nauki w liceum lub technikum.

Kurs działa na podobnej zasadzie jak Intensywny Kurs Maturalny z Matematyki czy Fizyki.Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie materiału z zakresu chemii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym szkoły średniej i przygotowanie uczniów do zdawania egzaminu dojrzałości. Zapisz się na kurs maturalny

Intensywny kurs maturalny - JĘZYK ANGIELSKI

Kurs przeznaczony jest dla uczniów rozpoczynających ostatni rok nauki w liceum lub technikum.

Kurs nastawiony jest na zebranie i uzupełnienie wiedzy oraz na zapoznanie uczniów ze strukturą egzaminu maturalnego, jego wymogami, typami pytań. Zajęcia prowadzone są w oparciu o podręczniki oraz testy i autentyczne materiały egzaminacyjne.
Język angielski, uznawany za język komunikacji ogólnoświatowej, stanowi niezwykle istotny element podnoszenia naszych kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i wymarzonej pracy w przyszłości. Coraz więcej firm i organizacji wymaga od nas przynajmniej komunikatywnego posługiwania się nim. Wynik z matury z języka angielskiego wydaje się w tym momencie niezwykle kluczowy. Na dzień dzisiejszy nie ma chyba kierunku studiów, na którym znajomość języka angielskiego nie jest brana pod uwagę. Dlatego też warto przyłożyć się i dobrze napisać maturę z angielskiego, by bez problemu dostać się na swój wymarzony kierunek studiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu z Was zapraszamy serdecznie do korzystania z naszej oferty. Bierzemy pod uwagę rozwój wszelkich elementów niezbędnych do zdania matury z najlepszym wynikiem, jak również zakorzenienie solidnych podstaw do szybkiego i wszechstronnego rozwoju na przyszłość. Każda z kluczowych kwestii opanowania języka jest dogłębnie analizowana. Pomożemy nie tylko w zapamiętaniu poszczególnych wyrażeń, słownictwa czy struktur gramatycznych, ale również nauczymy techniki rozumienia zadań, jakie na egzaminie maturalnym się pojawiają.
Istnieje również możliwość uruchomienia intensywnego kursu maturalnego z języka niemieckiego. Zainteresowanych prosimy o kontakt. Zapisz się na kurs maturalny

Kursy maturalne feryjne - MATEMATYKA / FIZYKA / CHEMIA / JĘZYK ANGIELSKI

Kurs przeznaczony jest dla uczniów ostatniej klasy liceum lub technikum.

To dwa tygodnie codziennych spotkań. Kurs polega na codziennym rozwiązywaniu przez uczniów zadań z poszczególnych działów. Materiał prezentowany jest tematycznie zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi. Zapisz się na kurs maturalny

Materiały

Zestaw maturalny 2/2015 (CKE A1)