Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • profesjonalnie: zajęcia prowadzone przez doktor inż. Agnieszkę Kamińską
  • termin: wrzesień - maj

Kurs Logicznego Myślenia dla dzieci i młodzieży

W trakcie moich studiów matematycznych miałam przyjemność uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez niezastąpionego docenta Zbigniewa Romanowicza . Obok obowiązkowego materiału z analizy matematycznej, dr Romanowicz wręcz "katował" nas zadaniami wymagającymi logicznego myślenia. Dla niego to była nieopisana frajda, kiedy "rzucał" nam, ówczesnym studentom matematyki, jakieś proste zadanie, wymagające minimum wiedzy matematycznej a maksimum myślenia, i patrzył jak strasznie długo męczymy się z rozwiązywaniem tak banalnego problemu. Zawsze wtedy powtarzał, że jego podopieczni ze szkoły podstawowej, z którymi pracuje, potrafią takie zadanie rozwiązać w kilka chwil.

To właśnie docent Romanowicz zaszczepił we mnie fascynacje grami logicznymi i matematycznymi oraz pokazał, jak często sztuka logicznego myślenia, kojarzenia faktów i łączenia ich w nowatorski sposób jest odległa od problemów poruszanych na lekcjach w szkole. Już w trakcie studiów doktoranckich stałam się propagatorką gier matematycznych i logicznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Każde dziecko jest z natury kreatywne. Niestety, z czasem, w toku wielu doświadczeń traci swą naturalną zdolność twórczego myślenia. Otoczenie, w tym również otoczenie szkolne, poprzez nieodpowiednie oddziaływanie, blokuje nieograniczone zdolności kreatywnego, nieszablonowego myślenia i działania.

Celem tego kursu jest nauczenie dzieci myślenia konstruktywnego, twórczego i innowacyjnego. Zajęcia mają formę warsztatową, która umożliwi dziecku nauke przez doświadczenie, a więc według prawideł Konfucjusza: "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem".


Nieszablonowe myślenie jest kluczem w rozwoju naszych dzieci. Obojętnie, czy w przyszłości zostaną inżynierami, lekarzami czy artystami. Zdolność logicznego myślenia ułatwi im start w dorosłe życie i otworzy przed nimi wiele możliwości. Zainteresowanych rodziców zapraszam na bezpłatną prezentację.

                                                                                                                                            dr inż. Agnieszka Kamińska