Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

 • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
 • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
 • tanio: intensywne kursy roczne już od 250 zł / miesiąc
 • termin: kursy rozpoczynają się uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych (min. 4 osoby)

Kurs „Studia - Łatwy Start”

Kurs skierowany do wszystkich osób wybierających się na studia, w planie których znajduje się matematyka.
Kierunki ścisłe, techniczne, biologiczne, społeczne i ekonomiczne bazują na umiejętności swobodnego posługiwania się matematyką.

Zakres:podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki studiów wyższych
Zasadapracujemy na listach zadań z PWr, UE, UP, UWr

Podstawowe narzędzia matematyczne (całki, rachunek różniczkowy, zagadnienia statystyczne) usunięto z zakresu edukacji licealnej. Student rozpoczynający pierwszy rok musi w szybkim tempie nadrobić braki oraz zdobyć zdolność przyswajania wiedzy z zupełnie nowego zakresu pojęć. Jako wykładowca uczelni technicznej, prowadzący zajęcia ze studentami pierwszego roku, spotykam się z podobnymi problemami dydaktycznymi. Duży pośpiech osób prowadzących ćwiczenia i wykłady oraz problemy z nauką do pierwszego kolokwium są głównymi powodami nie zaliczenia kursó z matematyki. To skłoniło mnie do stworzenia kursu „Studia - Łatwy Start”, który pozwoli przygotować się do roku akademickiego.

 • doświadczeni wykładowcy Politechniki Wrocławskiej
 • max. 6 osób w grupie: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
 • 5 miesięcy nauki: intensywna nauka pozwoli, bez niepotrzebnego stresu, przygotować się do sesji
 • termin: wrzesień - styczeń

Zapisz się na Kurs "Studia - Łatwy Start"

Korepetycje / Kursy dla studentów

Zakres:Analiza, Algebra, Matematyka, Różniczki, Statystyka, Rachunek Prawd., Ekonometria, Rachunkowość
Zasadapracujemy na listach zadań z PWr, UE, UP, UWr

Zajęcia skierowany do studentów, którzy w tym roku akademickim muszą zaliczyć jeden z wymienionych przedmiotów:
Analiza Matematyczna 1/2,   Algebra Liniowa,  Matematyka,  Równania Różniczkowe,  Statystyka,
Rachunek Prawdopodobieństwa,  Ekonometria,  Rachunkowość   Badania operacyjne  i inne

Zajęcia odbywają się w małych grupach, pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela akademickiego. Gwarantuje to profesjonalne przygotowanie do egzaminu.

 • doświadczeni wykładowcy Politechniki Wrocławskiej
 • max. 6 osób w grupie: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
 • termin: zajęcia rozpoczynają się w dowolnym terminie, po uzbieraniu odpowiedniej liczby chętnych

Zapisz się na kurs/korepetycje dla studentów