Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • profesjonalnie: zajęcia prowadzone przez doktor inż. Agnieszkę Kamińską
  • termin: wrzesień - maj

Kurs „Studia - Łatwy Start”

Kurs skierowany do wszystkich osób wybierających się na studia, w planie których znajduje się matematyka.
Kierunki ścisłe, techniczne, biologiczne, społeczne i ekonomiczne bazują na umiejętności swobodnego posługiwania się matematyką.

Zakres:podstawowe zagadnienia z zakresu matematyki studiów wyższych
Zasadapracujemy na listach zadań z PWr, UE, UP, UWr

Podstawowe narzędzia matematyczne (całki, liczby zespolone, macierze, zagadnienia statystyczne) usunięto z zakresu edukacji licealnej. Student rozpoczynający pierwszy rok musi w szybkim tempie nadrobić braki oraz zdobyć zdolność przyswajania wiedzy z zupełnie nowego zakresu pojęć. Jako wykładowca uczelni technicznej, prowadzący zajęcia ze studentami pierwszego roku, spotykam się z podobnymi problemami dydaktycznymi. Duży pośpiech osób prowadzących ćwiczenia i wykłady oraz problemy z nauką do pierwszego kolokwium są głównymi powodami nie zaliczenia kursó z matematyki. To skłoniło mnie do stworzenia kursu „Studia - Łatwy Start”, który pozwoli przygotować się do roku akademickiego.

  • doświadczeni wykładowcy Politechniki Wrocławskiej
  • max. 6 osób w grupie: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • 5 miesięcy nauki: intensywna nauka pozwoli, bez niepotrzebnego stresu, przygotować się do sesji
  • termin: wrzesień - styczeń