#Edukacja i nauka

Prośba o przedłużenie umowy o pracę wzór: Przykładowa prośba o przedłużenie umowy o pracę do wykorzystania

Prośba o przedłużenie umowy o pracę wzór: Przykładowa prośba o przedłużenie umowy o pracę do wykorzystania

W dzisiejszych czasach, gdy rynek pracy jest coraz bardziej konkurencyjny, przedłużenie umowy o pracę to kwestia, którą wiele osób ma na uwadze. Wiele pracowników szuka stabilizacji i pewności zatrudnienia, dlatego prośba o przedłużenie umowy o pracę może być decydującym krokiem w zapewnieniu sobie dłuższej perspektywy zawodowej. W tym artykule przedstawiamy przykładową prośbę o przedłużenie umowy o pracę, którą można wykorzystać jako wzór.

  1. Wstęp

Przedłużenie umowy o pracę to kwestia, którą każdy pracownik powinien wziąć pod uwagę w swojej karierze zawodowej. Wielu z nas zaczyna pracę na umowy na czas określony, ale marzeniem jest zyskanie umowy na stałe. Dlatego warto podjąć odpowiednie kroki i złożyć prośbę o przedłużenie umowy o pracę.

  1. Powód prośby

W pierwszej części prośby o przedłużenie umowy o pracę ważne jest wyjaśnienie powodów, dla których chcemy pozostać w danym miejscu zatrudnienia. Warto podkreślić, jakie korzyści firma odnosi z naszej pracy i jakie osiągnięcia przedstawiają nas w pozytywnym świetle. Zwróćmy uwagę na jakość naszej pracy, nasze umiejętności oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

  1. Wymienienie osiągnięć

Kolejnym krokiem w naszej prośbie o przedłużenie umowy o pracę jest wyszczególnienie naszych osiągnięć i sukcesów, które odnieśliśmy w trakcie poprzedniej umowy. Warto wskazać konkretną liczbę wykonanych projektów, rozwinięcie umiejętności czy osiągnięte cele. Możemy również odnieść się do pozytywnych ocen naszej pracy ze strony przełożonych lub pochwał od klientów.

  1. Plan na przyszłość

Ważnym elementem prośby o przedłużenie umowy o pracę jest przedstawienie planów na przyszłość. Warto pokazać, że mamy wizję swojego dalszego rozwoju w firmie i jakie cele chcemy osiągnąć. Możemy przedstawić propozycje działań, które mogą przyczynić się do rozwoju działu lub zwiększenia efektywności pracy.

  1. Długość przedłużenia

W prośbie o przedłużenie umowy o pracę warto wskazać, na jaki okres chcemy przedłużyć nasze zatrudnienie. Możemy podać konkretne daty, chociaż często lepiej zostawić to do ustalenia z pracodawcą. Warto jednak podkreślić, że roczne przedłużenie umowy daje większe poczucie stabilizacji i pewności zatrudnienia.

  1. Załączniki

Warto wspomnieć o ewentualnych załącznikach do naszej prośby o przedłużenie umowy o pracę. Mogą to być na przykład referencje od wcześniejszych pracodawców, certyfikaty potwierdzające nasze kwalifikacje czy oceny naszej pracy. Wszystko to może przekonać pracodawcę do przedłużenia umowy o pracę.

  1. Podkreślenie zaangażowania i wdzięczności

W końcowej części prośby o przedłużenie umowy o pracę warto podkreślić swoje zaangażowanie w pracę i wdzięczność za dotychczasową szansę współpracy. Warto podziękować za możliwość rozwoju zawodowego i zaufanie, jakim nas obdarzono.

Podsumowanie

Prośba o przedłużenie umowy o pracę to ważny krok w zapewnieniu sobie dłuższej perspektywy zawodowej. Przygotowując taką prośbę, warto uwzględnić wszystkie istotne elementy, takie jak wyjaśnienie powodów prośby, wymienienie osiągnięć, przedstawienie planów na przyszłość czy wskazanie okresu przedłużenia. Starannie przygotowana prośba może przekonać pracodawcę do przedłużenia umowy o pracę i zapewnić nam stabilność zatrudnienia.