Dlaczego warto uczyć się u nas?     Dlaczego warto uczyć się u nas?

  • optymalny dobór zajęć: ze względu na rodzaj, intensywność i czas ich trwania
  • max. 6 osób: mało liczne grupy gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia
  • profesjonalnie: zajęcia prowadzone przez doktor inż. Agnieszkę Kamińską
  • termin: wrzesień - maj

Intensywny kurs "Test 8-klasisty" - MATEMATYKA / FIZYKA

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

Zasada kurs podzielony jest na dwa etapy
  - etap I: realizacja wymagań egzaminacyjnych
  - etap II: rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych
Zakres: 2 semestry spotkań dwa razy w tygodniu

Uczestnictwo w oferowanym przez nas kursie pozwoli uczniom przygotować się bez niepotrzebnego stresu i pośpiechu do zdawania części matematycznej/fizycznej egzaminu kończącego szkołę podstawową. W ramach kursu uczniowie zostaną zapoznani z obowiązującymi standardami wymagań egzaminacyjnych, zatwierdzonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (www.cke.edu.pl). Odpowiednio przygotowane materiały dydaktyczne (zbiory zadań, testy, teoria) pozwolą na łatwe zrozumienie zagadnień matematycznych i bezproblemowe wykorzystanie ich w rozwiązywaniu zadań.

Niestety, program i podręczniki szkolne odbiegają od tego, co wymagane jest na egzaminie kończącym szkołę podstawową. Stanowi to duże utrunienie dla uczniów, którzy obok zadań rozwiązywanych w szkole, powinni równolegle przygotować się do zdawania egzaminu. Na naszych zajęciach przygotowujemy się z bieżących tematów przerabianych w szkole, jednak z uwzględnieniem wymagań testu 8-klasisty. Taki systematyczny sposób pracy pozwala nie tylko na zrozumienie i przyswojenie sobie zagadnień matematyki, ale również umożliwia bezstresowe przygotowanie uczniów do egzaminu już od szóstej klasy szkoły podstawowej.

Dobrze zdany egzamin końcowy jest nie tylko biletem wstępu do wymarzonego liceum, ale stanowi dobrą podstawę do dalszej nauki matematyki oraz ułatwia przygotowanie do zdawania matury z matematyki w niedalekiej przyszłości. To dobra inwestycja w przyszłość Twojego dziecka!